Ruch jednostajny prostoliniowy

Wybierz rodzaj zadania z zakresu ruchu jednostajnego prostoliniowego lub wygeneruj zestaw losowych zadań.

Oblicz czas potrzebny do przebycia drogi s = 600 m przez samolot lecący z prędkością v = 180 km/h

Podpowiedź 1 - Wyświetl

Musimy przekształcić wzór na prędkość: $$v = {s \over t}$$ $$v \cdot t = s $$ Po przekształceniu otrzymujemy: $$t = {s \over v}$$

Podpowiedź 2 - Wyświetl

Następnie zamieniamy jednostki prędkośći na $$ {km \over h} = {m \over s}$$ $${ km \over h} = {1000m \over 3600s}$$$$ 180 {km \over h} = 180 \cdot {1000m \over 3600s} = 50 {m \over s} $$

Podpowiedź 3 - Wyświetl

Podstawiamy prędkość oraz drogę do wzoru: $$ t = {s \over v} = {600 \over 50 } = 12 s $$

Ocena odpowiedzi: