Studia, Testy z WoS.Wiedza o społeczeństwie

Funkcjonowanie UE
WOS, Studia
23
#uniaeuropejska #ue
Administracja
WOS, Studia
6
Informacje, które przydatne są do mojego jutrzejszego egzaminu :)
WOS, Studia
23
#nato
WOS, Studia
20
#organizacjemiedzynarodowe #wos #wiedzaospoleczenstwie
WOS, Studia
20
Na podstawie Ustawy o wyborze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
WOS, Studia
12
REKLAMA
WOS, Studia
18
Stosunki międzykulturowe. test.
WOS, Studia
24
#stosunki #międzykulturowe #kultura #WOS #kulturoznawstwo #międzynarodowe
Stosunki międzykulturowe
WOS, Studia
19
#stosunki #międzykulturowe #WOS #kutura #kulturoznawstwo #międzynarodowe
Stosunki międzyjulturowe
WOS, Studia
20
#stosunki #miedzykulturowe #wos #kultura #kulturoznawstwo #miedzynarodowe
Materiał sporządzony na podstawie slajdów.
WOS, Studia
69
definicje
WOS, Studia
45

Popularne tagi