Aktualny test na prawo jazdy 2007 kategorii B, obsługa pojazdu. Obrazki do testów są już dołączone :)
Prawo jazdy, Ogólny
20
Aktualne pytania na prawo jazdy, pierwsza pomoc przedlekarska.
Prawo jazdy, Ogólny
23
Aktualne testy na prawo jazdy, używanie pojazdu.
Prawo jazdy, Ogólny
39
Zbiór pytań testowych na prawo jazdy w Kanadzie, prowincja Ontario. Język polski.Przy niektórych pytaniach kilka odpowiedzi może być prawidłowych ale tylko jedna z nich będzie najlepsza i to ona będzie uznana za prawidłową.
Prawo jazdy, Ogólny
108
#prawo #jazdy #w #kanadzie #po #polsku #kanadyjskie #testy #prawo #jazdy #tests #driving #license #canada
Aktualny test na prawo jazdy. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu.
Prawo jazdy, Ogólny
20
#prawojazdy #skrzyzowania
Test na prawo jazdy ....
Prawo jazdy, Ogólny
6
#Mechanika
Aktualne testy na prawo jazdy kategorii B, prędkość i hamowanie.
Prawo jazdy, Ogólny
19
#prawojazdy #katb
Test ze znajomości tabliczek do znaków drogowych.
Prawo jazdy, Ogólny
29
#tabliczkidoznakowdrogowych #znakidrogowe #prawojazdy
Aktualny test na prawo jazdy, kategoria B - zachowanie przy znakach ogólnego zastosowania.
Prawo jazdy, Ogólny
25
#prawojazdy #katb
Aktualny test na prawo jazdy, kategoria B - zachowanie przy znakach ogólnego zastosowania. Część 1.
Prawo jazdy, Ogólny
25
#znaki #drogowe
Reklama
Test ze znajomości znaków drogowych poziomych
Prawo jazdy, Ogólny
28
#znakidrogowe #znakidrogowepoziome #prawojazdy
Test ze znajomości znaków drogowych informacyjnych.
Prawo jazdy, Ogólny
66
#znakidrogowe #prawojazdy #znakiinformacyjne
Test ze znajomości znaków drogowych nakazu.
Prawo jazdy, Ogólny
19
#znakidrogowe #prawojazdy #znakinakazu
Test ze znajomości znaków drogowych ostrzegawczych.
Prawo jazdy, Ogólny
35
#znakidrogowe #prawojazdy
Test na prawo jazdy ze znajomości znaków uzupełniających.
Prawo jazdy, Ogólny
24
#znakiuzupelniajace #znakidrogowe #prawojazdy
Test ze znajomości znaków drogowych zakazu.
Prawo jazdy, Ogólny
41
#znakidrogowe #prawojazdy

Popularne tagi