Wszystkie testy

Strona 1

Zbiór pierwiastków chemicznych

Test znajomości lektury pt. Alicja w Krainie Czarów autorstwa Lewis Carroll.
Przymiotniki dzierżawcze
Jakie są składniki pogody i jakich przyrządów używamy do ich pomiarów.
Potęga liczby 4 - tabela od 0 do 20.
Potęga liczby 3 - tabela od 0 do 20.
Potega liczby 2 - tabela od 0 do 20.
zadania z egz 1
odmiana czasowników infinitive, past simple, past participle
odmiana czasowników nieregularnych infinitive , past simple , past participle test
Test dotyczy grup poetyckich i zjawisk literackich okresu XX-lecia międzywojennego
Test znajomości lektury "Dziewczynka z parku" autorstwa Barbary Kosmowskiej.
Test z lektury "Detektyw pozytywka" autorstwa Grzegorza Kasdepke.
Test znajomości lektury "Oto jest Kasia" Miry Jaworczakowej

PMP

prawda/fałsz
REKLAMA