Wszystkie testy

Strona 2

PMP

prawda/fałsz
Test sprawdza znajomość stosowania przedimków w języku angielskim.
Test sprawdza znajomość stosowania przedimków nieokreślonych i określonych w języku angielskim.
Test sprawdza znajomość stosowania przedimków nieokreślonych w języku angielskim.
Sprawdzian ze znajomości działu "Z historią na ty" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Sprawdzian ze znajomości działu "Krajobrazy Polski" z podręcznika Planeta Nowa
Sprawdzian ze znajomości działu "Starożytna Grecja" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Sprawdzian ze znajomości działu "Pierwsze cywilizacje" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Sprawdzian ze znajomości działu "Od parzydełkowców do pierścienic" z podręcznika Puls Życia
Sprawdzian ze znajomości działu "Różnorodność roślin" z podręcznika Puls Życia
Sprawdzian ze znajomości działu "Tkanki i organy roślinne" z podręcznika Puls Życia
Sprawdzian ze znajomości działu "Wirusy, bakterie, protisty i grzyby" z podręcznika Puls Życia
Sprawdzian ze znajomości działu "Budowa i czynności życiowe organizmów" z podręcznika Puls Życia
Sprawdzian ze znajomości działu "Biologia nauka o życiu" z podręcznika Puls Życia
What am I? Can you guess?/ Kim jestem? Możesz zgadnąć?
REKLAMA