Wszystkie testy

Strona 2

Sprawdzian z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej. Migranci i mniejszości.
Sprawdzian z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej. Patriotyzm, postawa patriotyczna, rodzaje patriotyzmu.
Sprawdzian z rozdziału 3 przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej. Świat roślin i zwierząt. Różnice i podobieństwa pomiędzy organizmami żywymi.
nowa era 1 rozszerzenie 2019
Sprawdzian z rozdziału 5 przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej. Jakie są rodzaje chorób? Jak prowadzić zdrowy styl życia? Zachowania w niebezpiecznych sytuacjach i uzależnienia.
Pojęcia z tego tematu
Sprawdzian z rozdziału 4 przyrody dla klasy 4. Trawienie, układ krwionośny, układ oddechowy, szkielet i mięśnie, układ nerwowy, układ rozrodczy i okres dojrzewania.
Sprawdzian z rozdziału 7 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Odrodzenie Polski, walka o nowe granice, wojna z bolszewikami. Rozwój i rozkwit przemysłu polski międzywojennej. Sztuka młodej polski. Sytuacja Polski w okresie przed wybuchem II wojny
REKLAMA