Studia, Testy z łaciny, język łaciński

W dziale tym dostępne są testy z łaciny. Sprawdź znajomość słówek i gramatyki. Jeżeli nie znajdziesz interesującego Cię materiału - możesz stworzyć własne testy lub quizy z łaciny przy pomocy edytora.

łacina-polski
Język łaciński, Studia
122
#lacina
Język łaciński, Studia
7
Słownictwo do sprawdzianu LEKARSKI
Język łaciński, Studia
140
#Łacina
Sprawdzian lekarski cz.2
Język łaciński, Studia
46
Język łaciński, Studia
17
łacina
Język łaciński, Studia
18
Język łaciński, Studia
69
Język łaciński, Studia
111
#łacina #prawnicza
Sentencje łacińskie
Język łaciński, Studia
27
#sentencje #łacińskie #łacina #paremie
:)
Język łaciński, Studia
25
Reklama
Test
Język łaciński, Studia
20
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, pytania 101 - 120
Język łaciński, Studia
20
Ochrona własności intelektualnej, pytania 21 - 40
Język łaciński, Studia
20
Język łaciński, Studia
14
#jezyklacinski #lacina
Kilka paremii łacińskich.
Język łaciński, Studia
84
#paremie #lacinskie #lacina #rzym #prawo
Prawnicze paremie łacińskie
Język łaciński, Studia
2
#łacina
Wszystkie odpowiedzi z małej litery, bez kropek, ale z uwzględnieniem przecinków.
Język łaciński, Studia
58
ca2
Język łaciński, Studia
36
Przymiotniki łacińskie ze studiów medycznych.
Język łaciński, Studia
155
#łacina #język #łaciński #słówka #przymiotniki
nazwy łacińskie wybranych gatunkow
Język łaciński, Studia
23
Test z sentencji łacińskich zebranych z zajęć łaciny na CMUJ. Świetne także w formie fiszek :)
Język łaciński, Studia
63
Test z sentencji łacińskich zebranych z zajęć łaciny na CMUJ. Świetne także w formie fiszek :)
Język łaciński, Studia
70
#sentencje #łacińskie
Język łaciński, Studia
52
terminologia łacińska
Język łaciński, Studia
4
#łacina

Popularne tagi