Studia, Testy z łaciny, język łaciński

W dziale tym dostępne są testy z łaciny. Sprawdź znajomość słówek i gramatyki. Jeżeli nie znajdziesz interesującego Cię materiału - możesz stworzyć własne testy lub quizy z łaciny przy pomocy edytora.

łacina-polski
Język łaciński, Studia
122
#lacina
Język łaciński, Studia
7
Botanika - runo leśne łacina WL UR
Kolekcja materiałów: Język łaciński, Studia
3
#botanika #lacina #lacina #runo #lesne #lesne #ur #uniwersytet #rolniczy #wydzial #wydzial #lesny #lesny
Ćwiczenie 1. Test Widłaki i skrzypy Wydział Leśny UR
Język łaciński, Studia
8
#wl #wydzial #wydzial #lesny #lesny #botanika #runo #lesne #lesne #skrzyp #skrzypy #widlak #widlak #widlaki #widlaki #olbrzymi #zimowy #blotny #blotny #widlicz #wroniec #widlasty #splaszczony #splaszczony #jalowcowaty #jalowcowaty #gozdzisty #gozdzisty
Ćwiczenie 2. Test Paprocie Wydział Leśny UR
Język łaciński, Studia
16
#wl #wydzial #wydzial #lesny #lesny #botanika #runo #lesne #lesne #paprocie #paprotki #narecznica #samcza #krotkoostna #szerokolistna #krotkoostna #dlugosz #dlugosz #krolewski #krolewski #orlica #pospolita
Ćwiczenie 3. Test Turzyce Wydział Leśny UR
Język łaciński, Studia
11
#wl #wydzial #wydzial #lesny #lesny #botanika #runo #lesne #lesne #turzyce #carex
Słownictwo do sprawdzianu LEKARSKI
Język łaciński, Studia
140
#Łacina
Sprawdzian lekarski cz.2
Język łaciński, Studia
46
Język łaciński, Studia
17
łacina
Język łaciński, Studia
18
Reklama
Język łaciński, Studia
69
Język łaciński, Studia
111
#łacina #prawnicza
Sentencje łacińskie
Język łaciński, Studia
27
#sentencje #łacińskie #łacina #paremie
:)
Język łaciński, Studia
25
Język łaciński, Studia
80
#lacina #terminologia #prawo
Test
Język łaciński, Studia
20
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, pytania 101 - 120
Język łaciński, Studia
20
Ochrona własności intelektualnej, pytania 21 - 40
Język łaciński, Studia
20
Język łaciński, Studia
14
#jezyklacinski #lacina
Kilka paremii łacińskich.
Język łaciński, Studia
84
#paremie #lacinskie #lacina #rzym #prawo
Prawnicze paremie łacińskie
Język łaciński, Studia
2
#łacina
Wszystkie odpowiedzi z małej litery, bez kropek, ale z uwzględnieniem przecinków.
Język łaciński, Studia
58
ca2
Język łaciński, Studia
36
Przymiotniki łacińskie ze studiów medycznych.
Język łaciński, Studia
155
#łacina #język #łaciński #słówka #przymiotniki
nazwy łacińskie wybranych gatunkow
Język łaciński, Studia
23
Test z sentencji łacińskich zebranych z zajęć łaciny na CMUJ. Świetne także w formie fiszek :)
Język łaciński, Studia
63
Test z sentencji łacińskich zebranych z zajęć łaciny na CMUJ. Świetne także w formie fiszek :)
Język łaciński, Studia
70
#sentencje #łacińskie
Język łaciński, Studia
52
terminologia łacińska
Język łaciński, Studia
4
#łacina

Popularne tagi