Ogólny, Testy z języka francuskiego

W dziale tym dostępne są testy z języka francuskiego. Sprawdź znajomość słówek i gramatyki. Jeżeli nie znajdziesz interesującego Cię materiału - możesz stworzyć własne testy lub quizy z francuskiego przy pomocy edytora.

Test wiedzy ze słówek języka francuskiego. Przetłumacz wyrazy.
Język francuski, Ogólny
63
#jezykfrancuski #cechy #charakteru #slowkafrancuski #slowkazfrancuskiego
Utwórz conditionnel dla podanych czasowników.
Język francuski, Ogólny
10
Francuskie czasowniki
Język francuski, Ogólny
14
Czasowniki:<br/>lire, ecrire, savoir, recevoir, connaitre, devoir, voir, faire, mettre, dormir, sortit. W czasie teraźniejszym. Bez francuskich znaków, wybaczcie!<br/>Bonne chance:)
Język francuski, Ogólny
66
#francuski #czasowniki #nieregularne #odmiana #gramatyka #
przetłumacz wyrazy
Język francuski, Ogólny
47
#język #francuski #części #ciała
słownictwo o rodzinie i zwierzetach
Język francuski, Ogólny
17
#dom #rodzina #zwierzęta
Test słownictwa
Język francuski, Ogólny
18
przetłumacz wyrazy, zdania
Język francuski, Ogólny
72
#francuski #czynności #codzienne
Test słownictwa
Język francuski, Ogólny
11
#czynności
Test ze znajomości siedmiu dni tygodnia w j. francuskim
Język francuski, Ogólny
7
Reklama
Język francuski, Ogólny
10
bez polskich znaków, zachować interpunkcję i wielkość liter
Język francuski, Ogólny
46
#francuski #komunikacja #slowka
Język francuski, Ogólny
27
Spróbuj się we francuskich przysłowiach. Warto!
Język francuski, Ogólny
10
#francuski #idiom
Proszę nie używać akcentów i przegłosów.
Język francuski, Ogólny
36
#idiomy #związki+wyrazowe #francuski
Kolory
Język francuski, Ogólny
13
#kolory #francuski
Rodzajniki określone.
Język francuski, Ogólny
73
#dom #maison #ogród #jardin
Język francuski, Ogólny
63
#corps #humain #człowiek #budowa #anatomia
Francuski Le temps / La météo
Język francuski, Ogólny
18
#Le #temps # #La #météo
Rodzajniki określone.
Język francuski, Ogólny
33
#les #vehicules #pojazdy
Język francuski, Ogólny
16
Proszę o wpisywanie haseł z rodzajnikami określonymi.
Język francuski, Ogólny
29
#przedmioty #les #matières #szkoła #studia
Proszę o wpisywanie rodzajników określonych.
Język francuski, Ogólny
28
#rodzina #członkowie #membres #famille
Język francuski, Ogólny
51
#zawody #les #professions #les #métiers
Liczebniki
Język francuski, Ogólny
31
#Liczebniki
Nazwy miesięcy po francusku
Język francuski, Ogólny
12
#jezykfrancuski #slowkawfancuskie
Test na znajomość wszystkich miesięcy w roku w j. francuskim
Język francuski, Ogólny
12
Nazwy niektórych zawodów w j. francuskim
Język francuski, Ogólny
22
Infos
Język francuski, Ogólny
66
#jedzenie
wpisz czasownik w formie przeszłej
Język francuski, Ogólny
20
#język #francuski #nieregularne #participe #passé

Popularne tagi