Język angielski, testy, ćwiczenia ze słówek i gramatyki

Strona 1

Zbiór tysiąca najczęściej używanych słów w języku angielskim
Test zawiera ponad 900 słówek angielskich związanych z medycyną
Test ze słówek języka angielskiego z zakresu reklamy. Advertising vocabulary
Słownictwo z zagadnienia anatomi na kolokwium.
Angielski - I forma gerund (VERB+INFINITIVE)
Angielski - II forma gerund (Verb+Ing)
....acso xm
w base from past simple i participle
ja daje po polsku
a w wy po spacje odmiane
REKLAMA