Język angielski, testy, ćwiczenia ze słówek i gramatyki

Strona 3

- typy szkół, przedmioty szkolne, miejsca w szkole, pracownicy szkoły i uczniowie, przybory szkolne.
- życie szkolne,
- oceny i egzaminy,
- przymiotniki: uczniowie i nauczyciele,
- przydatne zwroty.

toles
126 pytań, bazy danych
Ćwiczenie polega na wpisaniu odpowiedniej formy.
zaliczenie zaliczenie zaliczenie zaliczenie
REKLAMA