Wszystkie testy

Strona 1

Kolokwium 1 rok
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Unia polsko-litewska jej postanowienia i następstwa.
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przedstawiciele renesansu w Polsce i ich dzieła.
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Hołd pruski, wojna o Inflanty.
prywatne v2 sądy
PRYWATNE
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Funkcjonowanie folwarku w Rzeczpospolitej, spław rzeczny zbóż.
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sejm walny i demokracja szlachecka.
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie styczniowe i jego następstwa, rozwój przemysłu i kultury na terenach zaborów.
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pozytywizm polski i kultura narodowa na przełomie wieków.
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ruch socjalistyczny i ruch narodowy. Postulaty, przedstawiciele i role odegrane przez polskie frakcje polityczne na ziemiach zaborów.
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Rozwój przemysłu i technologii na ziemiach zaborów w XIX wieku.
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Skutki upadku powstania styczniowego na ziemiach kongresówki.
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Przyczyny wybuchu i przebieg powstania styczniowego.

OP

op
REKLAMA