Ogólny, Testy z historii

W dziale tym dostępne są testy z historii Polski i Świata. Dużo dat, bitew i map historycznych. Jeżeli nie znajdziesz interesującego Cię materiału - możesz stworzyć własne testy lub quizy z historii przy pomocy edytora.

Polska w dwudziestoleciu międzywojennym - test, daty
Historia, Ogólny
17
#20leciemiedzywojenne #daty
Historia, Ogólny
5
#20leciemiedzywojenne #daty
Test z wiedzy o Aleksandrze Macedońskim.
Historia, Ogólny
18
#aleksanderwielki #aleksandermacedonski #starozytnosc
Test z historii Polski,od panowania Ludwika Węgierskiego do Zygmunta Augusta.
Historia, Ogólny
37
#jagiellonowie #andegawenowie #1572 #1370 #ludwikwegierski #wladyslawjagiello
Anglia w XVII w.
Historia, Ogólny
19
#historiaanglii #xvii
Historia Nowożytna
Historia, Ogólny
26
#historiaanglii #xvi
Historia, Ogólny
10
#sredniowiecze #historiaeuropy
Średniowiecze
Historia, Ogólny
12
#sredniowiecze #barbarzyncy #historiaeuropy
test głownie przeznaczony dla uczniów kl 1 gimnazjum polecam ;)
Historia, Ogólny
21
#historia #bizancjum
Atrybuty i kategorie opieki.Wszystko o bogach!!!
Historia, Ogólny
8
Reklama
Pytania dla klasy piątej o mitach
Historia, Ogólny
12
Polska za panowaniem Bolesława Chrobrego
Historia, Ogólny
16
#Bolesław #Chrobry
Pytania z historii z okresu średniowiecza a dokładnie Cesarstwa Niemieckiego i papiestwa.
Historia, Ogólny
41
#papiestwo #historia #sredniowiecze
Chronologicznie układanie najważniejszych wydarzeń z nowożytności.
Historia, Ogólny
2
Test obejmuje okres czasowy od wybrania Władysława Gomułki na pierwszego sekretarza KC PZPR, aż do opuszczenia przez niego tego stanowiska i oddania go w ręce Edwarda Gierka.
Historia, Ogólny
20
Zakres materiału obejmuje lata 1944-1989.
Historia, Ogólny
12
#PRL
Zestaw obejmuje okres początków panowania komunistów, czyli do roku 1956 (tzw. stalinizm). Przydatne dla uczniów przygotowyjących się na gimnazjalną olimpiadę historyczną, jak również dla tych, którzy potrzebują małej powtórki przed sprawdzianem
Historia, Ogólny
20
JEST PRZEZNACZONY DLA MILOSNIKOW HISTORII I NIE TYLKO!!
Historia, Ogólny
6
#FFFFFFFF
Historia, Ogólny
131
Historia, Ogólny
78
Historia, Ogólny
70
Historia, Ogólny
40
Historia, Ogólny
40
Historia, Ogólny
40
Historia, Ogólny
28
Historia, Ogólny
22
Test zawiera pytania z okresu Polski porozbiorowej
Historia, Ogólny
33
#historia #daty #historianowozytna

Popularne tagi