Ogólny, Testy z historii

Testy i quizy z historii. Ten dział zawiera testy z historii starożytnej oraz nowożytnej. Przetestuj swoją wiedzę historyczną.

Pytania dotyczą Polski w dwudziestoleciu międzywojennym - test, daty
Historia, Ogólny
21
#20leciemiedzywojenne #daty
Ten bardzo obszerny test zawiera aż 63 pytania dotyczące antycznej Grecji.
Historia, Ogólny
63
#historia #starozytnosc #starozytna #grecja #+ #liceum
Test z wiedzy o Aleksandrze Macedońskim.
Historia, Ogólny
18
#aleksanderwielki #aleksandermacedonski #starozytnosc
Test z historii Polski,od panowania Ludwika Węgierskiego do Zygmunta Augusta.
Historia, Ogólny
37
#jagiellonowie #andegawenowie #1572 #1370 #ludwikwegierski #wladyslawjagiello
Anglia w XVII w.
Historia, Ogólny
19
#historiaanglii #xvii
Historia Nowożytna
Historia, Ogólny
26
#historiaanglii #xvi
REKLAMA
Historia, Ogólny
10
#sredniowiecze #historiaeuropy
Średniowiecze
Historia, Ogólny
12
#sredniowiecze #barbarzyncy #historiaeuropy
test głownie przeznaczony dla uczniów kl 1 gimnazjum polecam ;)
Historia, Ogólny
21
#historia #bizancjum
Atrybuty i kategorie opieki.Wszystko o bogach!!!
Historia, Ogólny
8
Pytania dla klasy piątej o mitach
Historia, Ogólny
12
Test zawiera pytania dotyczące Polski za panowania Bolesława Chrobrego
Historia, Ogólny
16
#boleslawchrobry #historiapolski #daty #wladcypolski
Pytania z historii z okresu średniowiecza a dokładnie Cesarstwa Niemieckiego i papiestwa.
Historia, Ogólny
41
#papiestwo #historia #sredniowiecze
Chronologicznie układanie najważniejszych wydarzeń z nowożytności.
Historia, Ogólny
2
Test obejmuje okres czasowy od wybrania Władysława Gomułki na pierwszego sekretarza KC PZPR, aż do opuszczenia przez niego tego stanowiska i oddania go w ręce Edwarda Gierka.
Historia, Ogólny
20
REKLAMA
Zakres materiału obejmuje lata 1944-1989.
Historia, Ogólny
12
#PRL
Zestaw obejmuje okres początków panowania komunistów, czyli do roku 1956 (tzw. stalinizm). Przydatne dla uczniów przygotowyjących się na gimnazjalną olimpiadę historyczną, jak również dla tych, którzy potrzebują małej powtórki przed sprawdzianem
Historia, Ogólny
20
JEST PRZEZNACZONY DLA MILOSNIKOW HISTORII I NIE TYLKO!!
Historia, Ogólny
6
#FFFFFFFF
Historia, Ogólny
131
Historia, Ogólny
78
Historia, Ogólny
70
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 1 testu.
Historia, Ogólny
40
#historiapolski #daty
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 2 testu.
Historia, Ogólny
40
#historiapolski #daty
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 3 testu.
Historia, Ogólny
40
#historiapolski #daty
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 4 testu.
Historia, Ogólny
40
#historiapolski #daty
REKLAMA
Historia, Ogólny
28
Test zawiera pytania odnośnie przebiegu II Wojny Światowej.
Historia, Ogólny
47
#iiws #wojnaswiatowa
Historia, Ogólny
22
Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w XVI i XVII wieku.
Historia, Ogólny
33
#xviw #xviiw #daty

Popularne tagi