Testy z historii sztuki

Strona 2

obrazeczki do egzaminu
Malarstwo, rzeźba
Kilka pytań o artystach i pięknych kobietach, które sportretowali
matura
Test pozwoli Ci zapoznać się z autoportretami artystów tworzących w XIX i XX wieku. Stworzony jest na poziomie rozszerzonym. Warto byłoby wiedzieć jak piszę się imię i nazwisko wybitnego artysty. Sprawdź się!
Test ma sprawdzać wiedzę ucznia ze znajomości autoportretów malarzy polskich. Stworzyłam go przygotowując się do matury.
Celem testu było zaprezentowanie obrazów, na których znajdują się sławni artyści. Dzięki niemu dowiesz się jak wyglądał Leonardo da Vinci, Hans Memling, Giotto ... Test sprawdza wiedzę na poziomie rozszerzonym. Niektóre imiona i nazwiska są trudne w
Test pomaga w przygotowaniu się do matury z historii sztuki w zakresie znajomości zbiorów muzealnych, czasu powstania dzieł itp.
Podaj nazwisko autora obrazu (bez imienia) oraz kierunek (po przecinku) do którego można zaliczyć dzieło malarskie.
Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą malarstwa barokowego.
Sprawdzenie wiadomości
Barok, historia sztuki, kanon dzieł
prywatne uzupełnienie pozostałych testów z Baroku w oparciu o wymagania programowe
Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą Baroku w Polsce.
Test przygotowany w celu rozpoznania, zapamiętania i utrwalenia materiału
REKLAMA