Regulacja nerwowo-hormonalna gimnazjum

Twój wynik to: %

Memorizer na Facebooku


Który z podanych poniżej gruczołów to gruczoł dokrewny:
Jaki hormon wydzielany przez przysadkę mózgową jest odpowiedzialny za skurcze macicy:
Hormony to substancje chemiczne o różnorodnej budowie. Większość z nich to:
Akromegalia to choroba związana z wydzielaniem zbyt małych ilości hormonu wzrostu przez przysadkę mózgową.
Jaki gruczoł to prawidłowego funkcjonowania potrzebuje jodu?
Właściwy poziom cukru we krwi waha się pomiędzy:
Adrenalinę wydziela:
Ten gruczoł dokrewny pełni również funkcję zewnątrzwydalniczą w procesie odżywiania. O jakim gruczole dokrewnym mowa?
Która regulacja jest wolniejsza i działa dłużej?
Podwzgórze jest częścią:
Komórka nerwowa to inaczej:
Ciężar mózgu dorosłego człowieka waha się pomiędzy:
W mózgu warstwą zewnętrzną jest:
Rdzeń przedłużony łączy się z rdzeniem kręgowym bez wyraźnie zaznaczonej granicy.
W rdzeniu przedłużonym znajdują się ośrodki:
Schemat prostego łuku odruchowego to:
Ilość nerwów czaszkowych to:
Pobudzanie ślinianek do wydzielania śliny jest czynnością układu
Najdłuższy i najgrubszy nerw organizmu ludzkiego to:
Komórki nerwowe są zastępowane nowymi.