Generator PDF

Definicje, koncepcje z zakresu prawa administracyjnego

Zasadniczo źródłem pytań w teście jest książka J. Zimmermanna "Prawo administracyjne".
Ilość pytań: 33 Rozwiązywany: 2322 razy