Generator PDF

Caravaggio - obrazy

Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą malarstwa Caravaggia.
Ilość pytań: 34 Rozwiązywany: 3205 razy