Generator PDF

Test z 23 podstawowych pierwiastków chemicznych

Ten sprawdzian zawiera 23 pierwiastków chemicznych, które są na początku roku w 3 gimnazjum dla przypomnienia.
Ilość pytań: 2 Rozwiązywany: 1874 razy