Arktyka na rozgrzewkę, test z geografii

do konkursu Test wiedzy online z geografii. Test składa się z 16 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Arktyka na rozgrzewkę"

1) Ile wynosi powierzchnia Arktyki definiowana kołem podbiegunowym północnym w mln km kw
2) Granicę klimatyczną Arktyki wyznacza izoterma najcieplejszego miesiąca
3) Zaznacz spośród cech 3 odnoszące się do klimatu Arktyki
4) Zaznacz dwie cechy arktycznej masy powietrza
5) Dopisz nazwę wiatru do rejony jego występowania
6) połącz rodzaj lodu z jego opisem
7) Najwyższym wzniesieniem Arktyki jest
8) Zaznacz trzy czynniki mające największe znaczenie w rzeźbieniu terenu
9) Jedyny czynny wulkan Arktyki Beerenberg jest na wyspie
10) Nunataki to
11) Zaznacz elementy rzeźby polodowcowej występujące w Arktyce
12) Zsuwanie się gruntu po górnej rozmarzniętej warstwie gruntu no si nazwę
13) Zaznacz dwa typy wybrzeży dominujących w Arktyce
14) Kto jako pierwszy osiągnął Biegun Północny
15) Największe miasto Arktyki to
16) Ogół działań człowieka zarówno planowych i przypadkowych mających wpływ na środowisko przyrodnicze to