Antygona - test ze znajomości lektury

Antygona – tragedia Sofoklesa z roku 442 p.n.e. Sprawdź swoją wiedzę ze znajomości lektury.

26 pytań Strona 6 z 5 ArO
Dalej
Ostatnia strona testu