Aleksander Jagiellończyk, test z historii

Test wiedzy o królu polskim z dynastii Jagiellonów - Aleksandrze Jagielończyku. Daty, wydarzenia. Test maturalny z historii. Test składa się z 13 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Aleksander Jagiellończyk"

1) Bratem Aleksandra Jagiellończyka był król Polski który koronował się 1492 roku był nim ...
2) W którym roku koronował sie na króla Polski ?(aleksander Jagiellończyk)
3) W którym roku odbyła się unia w mielniku ?
4) Czy akt mielnicki wprowadzono w życie ?
5) Unia mielnicka którą grupę społeczną uprzywilejowywała ?
6) W którym roku odbył sie sejm piotrkowski ?
7) Według postanowienia sejmu piotrkowskiego król mógł nadawać, zastawiać i sprzedawać dobra koronne bez zezwolenia udzielonego na sejmie walnym ?
8) wg. postanowień piotrkowskich zakazano łączenie z urzędem kanclerza i podkanclerzego innych wysokich godności duchowych i świeckich w państwie?
9) W którym roku odbył się sejm radomski ?
10) Co wprowadzał sejm radomski ?
11) ................-było to zebranie statutów i przywilejów szlachty, praw miejskich, częściowo przywilejów i statutów kościelnych obowiązujących w Królestwie.Nie była to kodyfikacja prawa, a jedynie jego zebranie w jednej księdze
12) Czy Aleksander Jagiellończyk miał potomków ?
13) Gdzie pochowano zwłoki Aleksandra Jagiellończyka?

Powiązane z testem: