Test

Fizyka - test abcd 120 pytań

Pytanie 1
Pęd ciał jest niezależny od jego (pytanie sporne)
przyspieszenia
masy
bezwładności
wartości prędkości
prędkości
Pytanie 2
Mała stalowa kulka pływa w pojemniku z rtęcią wypełnionym do połowy. Kiedy do pojemnika zostaje dolana woda to:
nie wydarzy się nic, ponieważ kulka metalowa w wodzie nie pływa
kulka opadnie na dno
kulka będzie pływać w wodzie
kulka podniesie się nieznacznie
kulka opadnie nieznacznie z uwagi na dodatkowe ciśnienie wywierane przez wodę
Pytanie 3
Aby wyznaczyć masę planety o promieniu równym promieniowi Ziemi astronauta upuszcza spoczywające początkowo ciało. Kiedy ciało uderza w powierzchnię jego prędkość jest 4x większa od prędkości jaką uzyskałoby po upuszczeniu z takiej samej wysokości na Ziemi. Ile razy masa planety jest większa od masy Ziemi?
32
8
2
4
16
Pytanie 4
Cząstka 1 naładowana ładunkiem q1 oraz cząstka 2 naładowana ładunkiem q2 leżą na tej samej osi X. Położenie cząstki 1 x = alfa a cząstki 2 x=2alfa. Aby siła działająca na trzecią naładowaną cząstkę umieszczoną w x = 0 była zerowa q1 i q2 musi łączyć zależność „q2=”:
2q1
4q1
1/4 * q1
-4q1
-2q1
Pytanie 5
Praca potrzebna do zatrzymania poruszającego się obiektu jest równa:
kwadratowi prędkości obiektu
masie obiektu mnożonej przez jego prędkość
masie obiektu mnożonej przez przyspieszenie
kwadratowi prędkości obiektu mnożonemu przez połowę jego masy
prędkości obiektu
Pytanie 6
Pole elektryczne wywiera na dipol moment siły wtedy i tylko wtedy, jeżeli:
pole jest równoległe do momentu dipolowego
pole jest jednorodne
pole nie jest równoległe do momentu dipolowego
pole nie jest prostopadłe do momentu dipolowego
pole jest prostopadłe do momentu dipolowego

Powiązane tematy

#fizykastudia #pg #lesio