Strona 1

Fizyka - test abcd 120 pytań

Pytanie 1
Pęd ciał jest niezależny od jego (pytanie sporne)
prędkości
wartości prędkości
przyspieszenia
masy
bezwładności
Pytanie 2
Mała stalowa kulka pływa w pojemniku z rtęcią wypełnionym do połowy. Kiedy do pojemnika zostaje dolana woda to:
kulka będzie pływać w wodzie
nie wydarzy się nic, ponieważ kulka metalowa w wodzie nie pływa
kulka podniesie się nieznacznie
kulka opadnie nieznacznie z uwagi na dodatkowe ciśnienie wywierane przez wodę
kulka opadnie na dno
Pytanie 3
Aby wyznaczyć masę planety o promieniu równym promieniowi Ziemi astronauta upuszcza spoczywające początkowo ciało. Kiedy ciało uderza w powierzchnię jego prędkość jest 4x większa od prędkości jaką uzyskałoby po upuszczeniu z takiej samej wysokości na Ziemi. Ile razy masa planety jest większa od masy Ziemi?
16
2
32
8
4
Pytanie 4
Cząstka 1 naładowana ładunkiem q1 oraz cząstka 2 naładowana ładunkiem q2 leżą na tej samej osi X. Położenie cząstki 1 x = alfa a cząstki 2 x=2alfa. Aby siła działająca na trzecią naładowaną cząstkę umieszczoną w x = 0 była zerowa q1 i q2 musi łączyć zależność „q2=”:
2q1
4q1
1/4 * q1
-4q1
-2q1
Pytanie 5
Praca potrzebna do zatrzymania poruszającego się obiektu jest równa:
masie obiektu mnożonej przez przyspieszenie
kwadratowi prędkości obiektu
kwadratowi prędkości obiektu mnożonemu przez połowę jego masy
prędkości obiektu
masie obiektu mnożonej przez jego prędkość
Pytanie 6
Pole elektryczne wywiera na dipol moment siły wtedy i tylko wtedy, jeżeli:
pole nie jest równoległe do momentu dipolowego
pole jest równoległe do momentu dipolowego
pole jest jednorodne
pole jest prostopadłe do momentu dipolowego
pole nie jest prostopadłe do momentu dipolowego
Pytanie 7
Pojęcie natężenia pola elektrycznego związane jest bezpośrednio z:
prądem ładunku próbnego
energią kinetyczną ładunku próbnego
siłą działającą na ładunek próbny
masą ładunku próbnego
wielkością ładunku próbnego
Pytanie 8
W jednorodnej cieczy pozostającej w spoczynku:
żadne ze stwierdzeń nie jest prawdziwe
ciśnienie zależy od kierunku, w jakim jest mierzone
ciśnienie jest takie samo dla wszystkich punktów leżących na tym samym poziomie
ciśnienie jest takie samo we wszystkich jej punktach
ciśnienie jest niezależne od ciśnienia atmosferycznego wywieranego na górną powierzchnię cieczy

Powiązane tematy

#fizykastudia #pg #lesio