Katalog Najważniejszych indywidualnych praw człowieka, test online. WOS.

Prawa człowieka Test wiedzy online z WOSu.

WOS, Ogólny. Test składa się z 15 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Katalog Najważniejszych indywidualnych praw człowieka".

Ochrona praw człowieka w Radzie Europy
WOS, Ogólny
6
#Ochrona #praw #człowieka #w #Radzie #Europy
Daty. Dokumenty Rady Europy.
WOS, Matura
13
#maturazwosu #prawaczlowieka #daty
Pojęcie i geneza praw człowieka, Uniwersalny system ochrony praw człowieka, Ochrona praw człowieka w Polsce, Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony praw człowieka
WOS, Matura
21
#prawa #czlowieka #prawaczlowieka #ochronaprawczlowieka
WOS, Ogólny
9
Test na temat praw człowieka
WOS, Liceum, Technikum
37

Pytania zawarte w teście