funkcja kwadratowa, test z matematyki

Test dla liceum z matematyki. Test składa się z 4 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "funkcja kwadratowa"

1) 1.Narysuj wykres funkcji kwadratowej a)y=x^2-4 b)y=x^2+8 c)y=3x^2+4 d)y=-x^2-2
2) Napisz wzory funkcji kwadratowej a)postać ogólna b)postać iloczynowa
3) 2.Narysuj wykres funkcji kwadratowej i podaj jej własności a)y=4x^2-2x+2 b)y=x^2+3x+15 c)y=-5x^2+2x-3
4) Rozwiąż nierówność f(x) = -2x^2 - 2x + 12

Powiązane z testem:

Test: Funkcja

Matematyka