Człowiek w społeczeństwie, test online. WOS.

Test zawiera pytania z WOSu dotyczące roli człowieka w społeczeństwie. Test dla liceum z WOSu.

WOS, Liceum, Technikum. Test składa się z 12 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Człowiek w społeczeństwie".

WOS, Ogólny
9
Ochrona praw człowieka w Radzie Europy
WOS, Ogólny
6
#Ochrona #praw #człowieka #w #Radzie #Europy
Generacje praw człowieka
WOS, Matura
25
#genracja #prawa #człowieka #
Zagadnieniem testu jest prawo; funkcje, źródła oraz jego tworzenia. Test przygotowuje nas do matury z wiedzy o społeczeństwie. Na podstawie:Juźwik Aleksander, Wiedza o Społeczeństwie Tablice, Warszawa 2007, s. 90-91
WOS, Matura
32
#WOS #Wiedza #o #Społeczeństwie #Prawo #Funkcje #prawa #WOS #Prawo #Źródła #prawa
Daty i dokumenty.System ochrony praw człowieka ONZ.
WOS, Matura
18
#wos #prawa #czlowieka #wiedzaospoleczenstwie

Pytania zawarte w teście