aisde lab 5, test z informatyki

wejście Test dla studentów z informatyki. Test składa się z 6 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "aisde lab 5"

1) Algorytm Prima:
2) Algorytm Kruskala:
3) Algorytm Floyda:
4) Algorytm Kruskala:
5) Algorytm Floyda w stosunku do DIjkstry
6) Algorytm Dijkstry nie nadaje sie do szukania najkrotszych sciezek:

Powiązane z testem: