Test z historii sztuki

Artyści i ich muzy

Kilka pytań o artystach i pięknych kobietach, które sportretowali
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 3229 razy