Łacina cz.1, test online. Język łaciński.

słowka Test wiedzy online z łaciny.

Język łaciński, Ogólny. Test składa się z 25 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Łacina cz.1".

Język łaciński, Liceum, Technikum
28
Język łaciński, Liceum, Technikum
77
Język łaciński, Ogólny
60
Słownictwo do sprawdzianu LEKARSKI
Język łaciński, Studia
140
#Łacina
nazwy łacińskie wybranych gatunkow
Język łaciński, Studia
23

Pytania zawarte w teście