AiSDE Egzamin

Pytanie 51
Problemy NP-trudne to
Pytanie 52
Złożoność wyszukiwania wzorca o długości m, w tekście o długości n. algorytmem MCKP:
Pytanie 53
Sortowanie przez scalanie przy wykorzystaniu 2 taśm wejściowych i 1 wyjściowej w porównaniu z 2 wejściowymi i 2 wyjściowymi ma złożoność w przybliżeniu:
Pytanie 54
W nierekurencyjnym algorytmie sortowania pozycyjnego n elementów, są sortowane:
Pytanie 55
W drzewie turniejowym, w porównaniu ze stogiem liczba wierzchołków jest:
Dalej