AiSDE Egzamin, test z informatyki

Odpowiedzi na podstawie "biblii algorytmów" z informatyki. Test składa się z 73 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "AiSDE Egzamin"

1) Złożoność pesymistyczna wstawienia 100 nowych zdarzeń na listę zdarzeń symulacji zawierającą już 1000 zdarzeń wynosi:
2) Liczba poziomów drzewa turniejowego zawierającego 1000 elementów wynosi:
3) Aby skonstruować stóg składający się z n elementów, trzeba wpisać elementy do stogu i wykonać operację:
4) W trakcie symulacji zdarzeniowej czas symulacji zmieniamy:
5) Złożoność średnia sortowania prawie posortowanego ciągu n-elementowego algorytmami quicksort i przez wstawianie pozostaje w stosunku:
6) Złożoność średnia mierzona liczbą zamian przy sortowaniu prawie posortowanego ciągu n-elementowego algorytmami przez wstawianie i przez wybieranie pozostaje w stosunku:
7) Poszukując wśród n elementów k najmniejszych należy wstawić do stogu dokładnie:
8) Złożoności średnie znalezienia wśród n elementów k najmniejszych przy użyciu stogu i k-tego najmniejszego przy użyciu algorytmu Hoare'a są w stosunku:
9) Poszukując najlżejszego drzewa rozpinającego, konstruowanie drzewa:
10) Przy poszukiwaniu najlżejszego drzewa rozpinającego w grafie z n wierzchołkami, po k iteracjach stosunek liczby rozważanych drzew w algorytmie Kruskala i Prima wynosi:
11) W algorytmie znajdowania najgrubszej ścieżki od źródła, węzeł t krawędzi e=(o,t) jest cechowany z o, jeżeli (w - waga, l - etykieta):
12) Stosunek złożoności wyszukania w grafie o n wierzchołkach i m krawędziach najkrótszych ścieżek między wszystkimi parami wierzchołków przy użyciu algorytmu Floyda w stosunku do algorytmu Dijkstry wynosi: (Komandos zdaje się nie dostrzegać lepszych implementacji Dijkstry)
13) Przy wyszukiwaniu metodą interpolacyjną jednego spośród miliona elementów trzeba wykonać kroków około:
14) Stosunek pesymistycznej liczby kroków wymaganych do wyszukania elementu w słowniku 1000 elementów metodami przeszukiwania binarnego i drzewa AVL to:
15) Złożoności pesymistyczne wyszukania elementu w słowniku opartym na drzewie BST i drzewie AVL pozostają w stosunku:
16) W haszowaniu otwartym, przy n elementach i m możliwych wartościach kluczy wartości funkcji haszującej powinno być rzędu:
17) W haszowaniu zamkniętym, gdy stosujemy rehasz przy szukaniu elementu, którego nie ma w słowniku, kończymy, gdy:
18) Liczba wierzchołków drzewa pozycyjnego struktury słownika (nie licząc korzenia) jest równa:
19) W algorytmach znajdowania rozłącznych ścieżek przeplot to:
20) Przy znajdowaniu maksymalnego przepływu, krawędzi nieskierowanej o przepustowości 1 i przepływie 1/2 w grafie resztkowym odpowiada:
21) Wyznaczanie maksymalnego przepływu wymaga iteracyjnego znajdowania ścieżki wzbogacającej:
22) W grafie o m wierzchołkach i n krawędziach stosunek liczby ograniczeń dotyczących przepustowości w sformułowaniach problemu przepływu d towarów i 1 towaru wynosi:
23) Dane są 4 krawędzie grafu i ich przepustowości: AB=1, BC=2, CD=1, DA=2 oraz zapotrzebowania AC=3, BD=2. Przepływ wielotowarowy jest:
24) W algorytmie minimalizacji metodą sympleksu zawsze generowany jest kolejny wierzchołek zbioru rozwiązań dopuszczalnych:
25) W algorytmie minimalizacji metodą sympleksu faza analizy kolumny tablicy sympleksowej może prowadzić do stwierdzenia:
26) Jeżeli jeden sektor mieści k rekordów danych albo k' rekordów indeksu, to przy n rekordach danych
27) Jeżeli wielkość rekordu danych to 100B wielkość rekordu indeksu 10B, wielkość sektora 1kB. to wyszukanie jednego spośród 100 000 rekordów przy zastosowaniu indeksu gęstego w porównaniu z zastosowaniem funkcji haszującej o 100 wartościach jest:
28) W rekurencyjnym algorytmie sortowania pozycyjnego k ciągów binarnych o długości m znaków grupy bitów są sortowane:
29) W trakcie wyszukiwania wzorca w tekście gdy stwierdzamy niezgodność znaków wzorca i tekstu:
30) Kompresja tekstu xyuzyzy z użyciem algorytmu Huffmana zwróci:
31) W modelu klucza publicznego strona B udowadnia niezaprzeczalność wiadomości otrzymanej od strony A korzystając z klucza:
32) W modelu klucza publicznego treść wiadomości wysyłanej przez stronę A jest szyfrowana przy użyciu klucza:
33) Przy minimalizacji funkcji metodą największego spadku wykonujemy złoty podział aby:
34) Przy maksymalizacji metodą podziałów i ograniczeń podzbioru rozwiązań można nie przeglądać jeśli:
35) W metodzie programowania liniowego całkowitoliczbowego dzielimy problem zrelaksowany dodając dodatkowe ograniczenia jeśli:
36) Niedeterministyczna maszyna Turinga:
37) Prawdopodobnie obowiązują następujące relacje między klasami problemów:
38) Technika dowodzenia NP. – trudności polega na tym, by:
39) W przypadku kompresji tekstu metoda kodowania powtórzeń kodowanie licznika powtórzeń zależy od:
40) Algorytm sortowania przez zliczanie ma złożoność:
41) Jeżeli wielkość rekordu danych to 1 kB. wielkość rekordu indeksu 10B. wielkość sektora 10kB. to wyszukanie jednego spośrod 1.000,000 rekordów przy zastosowaniu indeksu rzadkiego zajmie:
42) W systemie RDBMS zarządzania bazą danych:
43) Przy sortowaniu przez scalanie w pamięci zewnętrznej użycie 3 taśm zamiast 4 (tzn 1 wyjściowej zamiast 2)
44) Dla problemu P min c^T x: Ax>=b i jego problemu dualnego D
45) Którego algorytmu nie można użyć do radixsort iteracyjnego (od prawej)
46) W grafie o m wierzchołkach i n krawędziach liczba ograniczeń dotyczących przepustowości w sformułowaniu problemu przepływu towarów wynosi:
47) Poszukując najgrubszej ścieżki przy użyciu algorytmu Dijkstry, do kolejnej iteracji należny wybrać wierzchołek:
48) Ile bitów jest potrzebne do zapisania skompresowanego tekstu xyuzyzy
49) Usuwanie minimalnego elementu z kolejki priorytetowej opartej na stogu jest w stosunku do zastosowania listy uporządkowanej:
50) Przy znajdowaniu maksymalnego przepływu, krawędzi nieskierowanej o przepustowości 1 i o przepływie 1/3 w grafie resztkowym odpowiada:
51) Problemy NP-trudne to
52) Złożoność wyszukiwania wzorca o długości m, w tekście o długości n. algorytmem MCKP:
53) Sortowanie przez scalanie przy wykorzystaniu 2 taśm wejściowych i 1 wyjściowej w porównaniu z 2 wejściowymi i 2 wyjściowymi ma złożoność w przybliżeniu:
54) W nierekurencyjnym algorytmie sortowania pozycyjnego n elementów, są sortowane:
55) W drzewie turniejowym, w porównaniu ze stogiem liczba wierzchołków jest:
56) Operacja dominująca algorytmu sortowania plików dyskowych przez scalanie to:
57) Klucz tajny przesyłany przez A do B jest szyfrowany kluczem
58) Algorytm Kruskala znajdowania najlżejszego drzewa rozpinającego, iteracyjnie:
59) W sformułowaniu problemu przepływu d towarów w grafie o m wierzchołkach i n krawędziach liczba ograniczeń wynosi:
60) Obniżenie temperatury w procesie symulacyjnego wyżarzania powoduje zmniejszanie:
61) Operacja konstruowania stogu zawierającego n elementów ma złożoność
62) Najmniejszą złożoność w sensie liczby zmian elementów ma algorytm sortowania:
63) Dane sa 4 krawędzie grafu i ich przepustowości AB=1, BC=2, CD=1, DA=2 oraz 2 zapotrzebowania AC=2, BD=2. Przepływ wielkotowarowy jest:
64) W algorytmie optymalizacji gradientowej metodą największego spadku metoda złotego podziału służy do wyznaczania:
65) Kompresja tekstu abcaca algorytmem Hoffmana zwróci:
66) Wyznaczanie zbioru najkrótszych rozłącznych ścieżek wymaga iteracyjnego wyznaczenia przeplotu:
67) Aby zadany przepływ d towarów o wspólnym ujściu sprowadzić do przepływu jednotowarowego konieczne jest dodanie:
68) W algorytmie Karmarkara dla zadania programowania liniowego Ax=b wektor przesunięcia z ...:
69) Scalanie ciągów o długościach n (b.duże) i m algorytmem wstawiania, w stosunku do algorytmu sekwencyjnego jest lepsze:
70) Jeżeli wielkość rekordu to 1kB, wielkość rekordu indeksu 10B, wielkość sektora 10KB?, to wyszukanie jednego spośród 100,000 rekordów przy zastosowaniu indeksu rzadkiego w porównaniu z zastosowaniem funkcji haszującej o 10 wartościach jest:
71) W przypadku znajdowania najdroższego rozwiązania metodą podziałów i ograniczeń, wartość funkcji kosztu ogranicza przeglądanie rozwiązań, gdy jest:
72) Maszyna Turinga musi mieć własność stopu dla języków:
73) W metodzie haszowania zamkniętego funkcja haszująca wyznacza:

Powiązane z testem: