MWS - bank pytań

Pytanie 1
W teorii testów statystycznych:
Pytanie 2
Jeżeli X jest zmienną losową i EX^2= 2, to odchylenie standardowe σ tej zmiennej:
Pytanie 3
Jeśli X1,...,Xn jest próba losową z rozkładu N(μ,1) z niecznanym parametrem μ, to statystyką jest:
Pytanie 4
Poniżej przedstawiony jest wykres pudełkowy dla pewnego zbioru 10^4 danych pomiarowych, wśród których nie wystąpiły powtórzenia:
Pytanie 5
Jeżeli f jest różniczkowalną funkcją gęstości prawdopodobieństwa pewnej zmiennej losowej X, a F dystrybuantą tej zmiennej, to wiadomo, że:
Pytanie 6
Prawdą jest:
Dalej