sztuka wczesnochrześcijańska, bizantyjska

Pytanie 1
co, gdzie
Pytanie 2
postać męska lub kobieca stojąca ze wzniesionymi w błagalnej modlitwie rękoma
Pytanie 3
gdzie znajduje się ta mozaika
Pytanie 4
jakiej budowli to plan
Pytanie 5
gdzie znajduje się ta mozaika
Dalej