LANUSIE

Pytanie 1
IBM Token Ring:
Pytanie 2
Kabel UTP jest przeważnie zakończony złączem:
Pytanie 3
W sieci Ethernet 100BASE-TX jest używane kodowanie:
Pytanie 4
Standard 1000BASE-SX wykorzystuje:
Pytanie 5
VLANy są definiowane przez następujące standardy IEEE:
Dalej