Historia architektury powszechnej  test

Historia architektury powszechnej , test z historii sztuki

STAROŻYTNY EGIPT, STAROŻYTNA GRECJA, STAROŻYTNY RZYM, WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO, ROMANIZM, GOTYK

44 pytań Historia sztuki Tiara114