III deklinacja, rzecz m. test

III deklinacja, rzecz m., test z łaciny

III deklinacja

31 pytań Język łaciński Mikrotubula