Czasowniki nieregularne - Participe passé test

Czasowniki nieregularne - Participe passé, test z języka francuskiego

wpisz czasownik w formie przeszłej

20 pytań Język francuski Amania