20-lecie międzywojenne, test z języka polskiego

Ten test zawiera pytania dotyczące postaw filozoficznych XX lecia międzywojennego. Test wiedzy online z języka polskiego. Test składa się z 8 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "20-lecie międzywojenne"

1) Kto jest twórcą teori psychoanalizy?
2) Kto jest twórcą faszyzmu?
3) Kto jest twórcą zasady nieoznaczoności?
4) Kto jest twórcą teorii względności?
5) Kto jest twórcą behawioryzmu?
6) "Kierunek ten nie neguje występowania zjawisk psychicznych, twierdzi, że są one swoistymi, ubocznymi artefaktami działania mózgu, których nie da się skutecznie badać metodami naukowymi, gdyż są one niedostępne obserwacji. Jeśli psychologia ma być rzetelną nauką, musi się ograniczyć do mierzalnych, jasno zdefiniowanych eksperymentów, w których ludzi poddaje się działaniu określonych bodźców i obserwuje się ich określone reakcje na te bodźce."

Podaj nazwę kierunku psychologicznego o którym mówi powyższa definicja
7) "Zbiór teorii dotyczących struktury psychiki człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania, próbujących wyjaśniać powstawanie różnych aktów psychicznych." to:
8) "Przekonanie o zbliżającej się katastrofie, zgładzie świata, upadku kultury europejskiej." to: