łacina, test online. Język łaciński.

Test wiedzy online z łaciny.

Język łaciński, Ogólny. Test składa się z 70 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "łacina".

Łacina... gramatyka: odmiany czasowników,koniugacje.
Język łaciński, Liceum, Technikum
10
#10
Słownictwo do sprawdzianu LEKARSKI
Język łaciński, Studia
140
#Łacina
Język łaciński, Ogólny
30
Język łaciński, Liceum, Technikum
28
Język łaciński, Ogólny
21

Pytania zawarte w teście