łacina, test online. Język łaciński.

Test wiedzy online z łaciny.

Język łaciński, Ogólny. Test składa się z 70 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "łacina".

Łacina... gramatyka: odmiany czasowników,koniugacje.
Język łaciński, Liceum, Technikum
10
#10
Łacina....odmiana przez przypadki określanie rodzaju oraz deklinacji( I i II)
Język łaciński, Ogólny
10
#10
Język łaciński, Studia
69
Język łaciński, Liceum, Technikum
72
Łacina...tłumaczenie zdań na polski
Język łaciński, Ogólny
7
#7

Pytania zawarte w teście