Strona 1

Rozwiązywanie równań.

Pytanie 1
Uprość wyrażenia algebraiczne:
a) -7 + 3y + 9 + 2y =
b) x - 3x + 2 - 2x - 7 =
c) -5x + 4y - y - 7x - 9y =
d) 4x + 5 - x - 4 + x - 3x =
e) 0,5a - 2a + 9 - 0,5a - 11,5 =
Pytanie 2
Zadania Tekstowe:
Garnek zawierający groch z kapustą waży 4,5 kg. Pusty garnek waży 2 kg, a kapusta waży 4 razy więcej niż groch. Ile waży groch, a ile kapusta? Proszę o pisanie etapów literami rzymskimi. Podpowiedź etapów jest 5.
Pytanie 3
Trzeba zapisać wyrażenie algebraiczne
a) 8 bombonierek po 15 czekoladek to razem czekoladek.
b) 8 pudełek po x cukierków to razem cukierków.
c) y woreczków po 15 orzechów to razem orzechów.
Pytanie 4
Zapisz zgodnie z podpisami:
a) suma liczb m i n
b) różnica liczb x i y
c) iloczyn liczb a i b
d) iloraz liczby c przez d
Pytanie 5
Wykonaj mnożenie:
a) 2(x + 3) =
b) 5(3x - 1 ) =
c) (-4) * (2a - b)
d) -2(-4b + 3) =
Pytanie 6

Powiązane tematy

#Test #z #całego #działu.