Czasownik SER, ESTAR i HABER (HAY) test

Czasownik SER, ESTAR i HABER (HAY), test z języka hiszpańskiego

Wybierz odpowiednią formę czasownika.

15 pytań Język hiszpański dominica