Czasownik SER i ESTAR test

Czasownik SER i ESTAR, test z języka hiszpańskiego

Wybierz odpowiednią formę czasownika.

15 pytań Język hiszpański dominica