powtórka przed maturą ze sztuki wczesnochrześcijańskiej

Pytanie 1
Co przedstawia ilustracja?
Pytanie 2
fresk w Cubicolo della Velatio w katakumbach Priscilli przy Via Salaria w Rzymie z wczesnego III wieku.

Motyw ikonograficzny przedstawiający osobę modlącą się. Szeroko rozłożone, wzniesione ręce i otwarte ku niebu dłonie to charakterystyczne cechy motywu. Gest ten symbolizuje otwartość, bezbronność i poddanie się boskim wyrokom, a także uwielbienie (nie jest jednak gestem pokory).
Motyw typowy dla sztuki wczesnochrześcijańskiej.

Pytanie 3
kolor żółty - dzisiejsza bazylika św. Piotra na Watykanie
kolor czerwony - tzw. Stara Bazylika św.Piotra
kolor niebieski - gruzy cyrku Nerona

Kto w 324 roku wzniósł na gruzach cyrku Nerona tzw. Starą Bazylikę św. Piotra?
Pytanie 4
W architekturze sakralnej zwrócenie części prezbiterialnej, mieszczącej ołtarz główny, ku wschodowi — w stronę, z której ma nadejść Jezus Chrystus podczas drugiego przyjścia - paruzji.
Pytanie 5
Jakiej budowli jest to plan?
Dalej