Test: Starke und unregelmäßige Verben, III

Język niemiecki. Test składa się z 50 pytań.