Test: Starke und unregelmäßige Verben, III

50 pytań Język niemiecki Angelika596
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: