Test: Starke und unregelmäßige Verben, II

Język niemiecki. Test składa się z 50 pytań.