Świat w czasach napoleońskich test

Świat w czasach napoleońskich, test z historii

Test dla maturzystów, osób przygotowujących się do sprawdzianów itd. Poziom trudności: trudny

12 pytań Historia Shar