AISDE - bank pytań od Komandosa

Pytanie 1
Złożoność pesymistyczna wstawienia 100 nowych zdarzeń ma listę zdarzeń symulacji zawierającą 1000
zdarzeń wynosi:
Pytanie 2
Liczba poziomów drzewa turniejowego zawierającego 1000 elementów to:
Pytanie 3
Aby skonstruować stóg składający się z n elementów, trzeba wpisać elementy do stogu i wykonać
operację:
Pytanie 4
W trakcie symulacji zdarzeniowej czas symulacji zmieniamy:
Pytanie 5
Złożoność średnia sortowania prawie posortowanego ciągu n-elementowego algorytmami quicksort i
przez wstawianie pozostaje w stosunku:
Dalej