Test z WOSu

Społeczeństwo cz 1

Obejmuje pytania z zakresu:
-człowiek jako istota społeczna
-zbiorowość i grupy społeczne
-rodzina
-naród
-społeczeństwo i jego struktura.
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 26930 razy