Test z Wiedzy o społeczeństwie

Społeczeństwo cz 1

Pytanie 1
Jak nazywamy proces, który kształtuje osobowość człowieka i przystosowuje go do życia w społeczeństwie?
Pytanie 2
Wymień dwie fazy socjalizacji (kolejność alfabetyczna, przecinek oraz spacja)
Pytanie 3
Kto jest autorem piramidy potrzeb przedstawionej na zdjęciu? (imię i nazwisko)
Pytanie 4
Jaki to typ więzi społecznej? : powstają w wyniku dobrowolnego zrzeszania się ludzi w różnych organizacjach, stowarzyszeniach, związkach zawodowych
Pytanie 5
Przykładami więzi stanowionej jest :
Dalej