Test wiedzy

Daty. Odkrycia geograficzne - epoka napoleońska

Test z dat obejmujący okres od wielkich odkryć geograficznych do końca epoki napoleońskiej.
Ilość pytań: 240 Rozwiązywany: 7434 razy