Test niesklasyfikowane

Test z zakresu kwalikfikowanej p. pomocy (aktualizacja na dzień 28.01.2011)

Ilość pytań: 198 Rozwiązywany: 7588 razy