Test wiedzy

W jakim państwie znajduje się dany obiekt?

Zaznacz prawidłowo obiekt: budynek, górę, wulkan itp. w jakim państwie się znajduje.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1837 razy